Hỏi đáp về IT
Mã xác nhận Thay đổi một
Hoạt động
Votinhattt :Boot win 10 cho laptop dell 3580 xong. Ở chế độ lagacy nhưng khi mở boot sequence lại k thấy internal hdd dù đã set active Mong đư 2021/3/1
Bài viết
copyright © Votinhattt 2010-2020
Processed in 0 seconds, 0 queries