Hỏi đáp về IT
Mã xác nhận Thay đổi một
Ngô Quang Hải quanghaisoft@yahoo.com Bigdata engineering

để lại lời nhắn (bigdata)


(Mỗi tin nhắn có nhiều nhất 2000 từ)
Tổng số 0 mục, 20 mục / trang 1 
copyright © bigdata 2010-2020
Processed in 0 seconds, 0 queries