Hỏi đáp về IT
Mã xác nhận Thay đổi một
HNQ Bigdata engineering

Scrum

Scrum so với kanban: nền tản agile nào tốt hơn 2020/11/12
Tìm hiểu sự khác biệt giữa scrum và kanban và điều gì có thể tốt nhất cho nhóm của bạn.  x     Bởi vì scrum và kanban đều nằm dưới cái &oci...
posted by bigdata at 11:29 Duyệt qua(214) Bình luận(0)
Tổng số 1 mục, 5 mục / trang 1 
copyright © bigdata 2010-2020
Processed in 0 seconds, 0 queries