asdasd

Uy tín: 1

Các thẻ đã đăng ký:

Câu hỏi được trả lời bởi người dùng.

 

<label>@Resources.Global.Content</label>

<div class="editor-field">

@Html.TextAreaFor(model => model.Content, new { @class = "hidden" })

<textarea id="content_editor"></textarea>

</div>

<br />

@Html.ValidationMessageFor(model => model.Content)

<br />

2567 ngày 23 giờ

Các thẻ đã đăng ký của người dùng: asdasd

Tags
×